Какво трябва да знаем преди да застраховаме нашето имущество

Имуществена застраховка осигурява защита срещу повечето рискове за имота ни, като например пожар, кражба и някои щети, причинени от прищявките на времето. Това включва специализирани форми на застраховане, като застраховка срещу пожар, застраховка срещу наводнения,  застраховка от земетресение и други. Имотът е застрахован по два основни начина-отворени опасности и именувани опасности.

Отворени опасности обхващат всички причини за загуба, които не са изрично упоменати в полицата. Отворени опасности  включват повреди в резултат на земетресения, наводнения, ядрени инциденти, актове на тероризъм и война. Именуваните опасности изискват действителната причина за загуба да бъдат изброени в полицата, за да бъде осигурена застраховка.  Най-често срещаните имена на опасностите включват такива щети, причинявани от събития като пожар, мълния, експлозия и кражба.

Малко история

Имуществената застраховка дава началото си от Големия пожар в Лондон, при който през 1666 са изпепелени повече от 13,000 къщи. Разрушителните ефекти на огъня превръщат развитието на застрахователния бизнес от въпрос на удобство до една спешна промяна.

За първата застрахователна компания на имоти се смята основаната през 1710 г. Sun Fire Office, която съществува и до момента. Тази компания е преминала през редица сливания и придобивания и в момента носи името – RSA Insurance Group .

Застраховка от Пожар и природни бедствия

Предмет на застраховката са недвижимо имущество (дълготрайни материални активи, жилища, вили, офиси, стопански сгради) и движимо имущество (общо имущество, техника и уреди, стопански инвентар, машини и съоръжения, материални запаси, произведения на изкуството) на граждани и малки фирми.

Трудно е да се мисли за загуба на дома в резултат на природно бедствие. Но е важно дома ни да има такъв тип застраховка. Може да добавите допълнителни покрития, които са ви необходимо или да се възползвате от най-малкият вид полица.

Застраховката от пожар и природни бедствия включва:

  • Пожар или мълния
  • Буря или градушка
  • Щети, нанесени от самолет
  • Щетите, нанесени от превозно средство
  • Вандализъм и кражби
  • Щети, причинени от падащи предмети
  • Щети, причинени от теглото на леда или снега
  • Случайното изтичане на вода
  • Замразяване на климатик
  • Случайна повреда от токов удар

 

Щети на имущество

Обект на застраховане могат да бъдат домашно, офис и търговско движимо имущество (собствено, наето или предоставено на отговорно пазене)

Материални щети са щети или унищожаване на публичен или частен имот, причинени или от лице, което не е неговият собственик или от природни явления. Щети, които са причинени от лица обикновено се категоризират като: липса на грижи (включително надзор и човешка грешка), и умишлено повреждане. Умишленото увреждане на имущество е често, но не винаги е злонамерено.

Кражба, грабеж и вандализъм

Този вид застраховка най-често се предлага като допълнително покритие към застраховка „Пожар и природни бедствия“ и/или застраховка „Щети на имущество“. Предмет на застраховката тук е движимо имущество, като най-често това са благородни метали, скъпоценни камъни, предмети с историческа и художествена стойност и други. Рисковете, които се покриват са кражба чрез взлом, въоръжен грабеж. Не се застраховат оръжие, боеприпаси, взривни или наркотични вещества, продукти на интелектуалната собственост.

Имуществената застраховка може да помогне за защита на вашия дом и вашите вещи срещу покрити рискове, като например кражба или пожар. Тя също така обикновено включва покрита отговорност , която може да ви помогне да се защитите в случай, че сте правно отговорни, след като някой е контузен в дома ви.

Има няколко вида застрахователно покритие.

Покритието на възстановителната стойност плаща разходите за ремонт или замяна на имота си с подобен вид и качество, независимо от обезценяването или поскъпването.

Друг вид покритие предвижда покриване на разходите минус амортизация.

Обсъдете тези неща с вашата застрахователна компания, където ще ви дадат съвет за подходящо покритие и ще определят какъв тип може да бъде подходящ за вас

Повече информация за имущественото застраховане можете да намерите на сайта на I&G Brokers.

Leave a Comment