От значение ли е типа строителство за вида на нашите врати?

Строителството в България се разграничава на 4 основни типа, които са били доминиращи през годините: панелно, тухлено, сухо строителство и ЕПК.

До преди 20 години масово са се строяли панелни и ЕПК жилищни блокове. В началото на 20 век започват строежите на тухлените малки кооперации. На Запад сухото строителство е сред най-популярните. У нас това все още не е добре развито на пазара на имоти и изградените по подобен начин сгради са рядко явление.

Има ли значение това за подбора на вратите?

Като цяло няма. Изключение правят само касите.

При всеки тип строителство, дебелината на стените е с различен размер, като най- широки са при тухлените сгради, а най-тесни – при сухото строителство. Добре е да се обърне внимание на това, когато дойде време да избирате врати в Бургас.

Може да се спрете на различни комбинации на касите, в зависимост от ширината на зидовете. Регулируемите каси се делят на следните размери:

  • от 7 до 9 см;
  • от 10 до 13 см;
  • от 14 до 18 см;
  • от 19 до 24 см;
  • от 25 до 30 см;
  • от 30 до 36 см.

При монтаж на фиксирана каса на по- голям зид, останалата видима част от него се измазва или „обръща” с гипсокартон. За входните врати, които са с по-малки каси важи същото правило. При тези, които разполагат с допълнително уширение не се налага, тъй като то облича зида до 50 см и помага за изграждането на по-цялостна визия.

Панелните стени осигуряват минимална топлоизолация на жилището, затова и няма голям смисъл да се търсят врати, които са с високо ниво на шумо и топло изолация.

Що се отнася до монтирането на вратите различният материал на използване при строителството се нуждае от индивидуални инструменти и методи на разпробиване и сглобяване на монтажните елементи, за да може вратата да бъде монтирана правилно.

Вида строителство спира да бъде от значение в момента, в който моделът врата е избран и монтиран.

Leave a Comment