Разновидности на канализационната система

Изграждането на една канализационна система е в пряка зависимост от редица важни особености. На първо място, това са отличителните белези на терена, където ще се извършва строежът и участъците, откъдето ще се прилага  надзор и отпушване на канали. Отлична възможност е канализационната система да е еднаква за цялата територия, на която ще се намира, но това се решава, след като се отчетат вида на местността и наличието на подземни мрежи. Последните определят и предпочитанията към определен вид канализация.

Посочените фактори са доста важни за качественото функциониране на мрежите от канали. Добре е да се знае защо. По принцип, мястото на канализационната система е под това на всички останали системи ( водопроводи, тръбопроводи и още някои), тоест, нужно е тя да се изгради преди тях. Като знаем това правило, можем да си представим резултатът, ако започнем строеж на канализационна мрежа на място, където под земята има друга инсталация. Не само, че техническата работа  ще бъде много затруднена, но е възможно и да се повреди инсталацията. Важно е също така, че строежът на канализация изисква повече средства, когато се разполага в по-долните земни пластове.

Ако един град или село са разположени до природен водоизточник, или такъв преминава през тях,  хубаво е да се предпочете разделна канализация. При нея водите от преваляванията ще изтичат в съответния водоизточник, като при този избор  канализационната мрежа няма да се постави надълбоко. За надзора върху нея се изискват редовни оценки на състоянието и, отпушване на канали и почистване на различните съоръжения. Подобен вид канализация е много подходяща за територии с по-малък наклон. Източник: Топ Майстор

Leave a Comment