Правителството одобри облекчения в условията за участие в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

stroiteПравителството прие Постановление за изменение и допълнение в Постановление № 18 на МС от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й.

Предложенията за промени бяха разгледани и анализирани детайлно с представители на Националното сдружение на общините на Република България и целят облекчаване на условията за участие в програмата в три насоки: по отношение на свързано застроени блок-секции/сгради; липсата на 100% съгласие от всички самостоятелни обекти и намаляване на допустимия брой на самостоятелни обекти.

На брифинг след заседанието на Министерски съвет министър Лиляна Павлова обясни, че  винаги в една сграда има по 1-2 апартамента, в които има несъгласни с кандидатстването по програмата. „Имаме почти готови сгради за финансиране с много входове и етажи, които заради тези апартаменти не могат да влязат в програмата. Заради това сега с облекчен ред даваме възможност, ако има изрично решение на Общото събрание на сградата и след съгласуване с общината един, два апартамента да не спъват реализацията и финансирането на цялостната сграда и проект“, посочи Павлова. Министърът мотивира втората промяна, относно намаляване броя на апартаменти в сградата, с множеството получени жалби от граждани и общини, за сгради с по 32 – 34 апартамента в стари сгради. Досега блоковете с под 36 апартамента нямаха възможност да кандидатстват по програмата.  „Затова се дава възможност сгради с 24 и 32 апартамента също да участват в програмата, ако са строени до 1975 г. и са с тежки проблеми“, посочи Павлова. Третата промяна, свързана със сградите с голям на брой входове, министър Павлова обясни с трудността да се съберат стотиците собственици за постигане на съгласие. „Затова въвеждаме ново правило, когато има такава сграда ако няколко блоксекции, са готови да се финансират, да не чакат останалите. Важно е да се покрива 50 % от сградата, като входовете са поредни“, поясни тя.

СВЪРЗАНИ ТЕМИ:  3 съвета при къртене и ремонт у дома

„Надявам се, че с това облекчение още по-динамично и бързо ще почне да работи програмата“, каза още Павлова.

Съгласно промените се предвижда при невъзможност за участие на цялата група и по преценка на общината, от съответната група да бъде допуснато да кандидатстват по програмата минимум половината от свързаните блок-секции/сгради, които следва да покриват изискването за минимум 36 самостоятелни обекта и да са последователно разположени. Това изключение важи за група от минимум от две блок-секции или за група от повече от две свързано застроени сгради.

По изключение и по преценка на общината през 2015 г. могат да бъдат одобрявани за обновяване и сгради с минимум 32 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, които са построени преди 1975 г. и са с доказани конструктивни проблеми, предвиждат още промените.

За да се облекчат условията за кандидатстване по програмата по изключение и по своя мотивирана преценка общината може да допусне одобрение на сграда, ако не са представени документи/декларации за осигуряване на достъп до всички самостоятелни обекти. Изключението може да се прилага за не повече от 5% от самостоятелните обекти. В този случай общината следва да намери подходящо техническо решение, да се извършат дейностите по обновяването, включително и в съответните самостоятелни обекти, при необходимост, за да се постигане цялостна визия на сградата и клас на енергопотребление „С“ в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради. При това изключение общината задължително следва да съблюдава изискванията на програмата по отношение на схемата за минимална помощ и за тези самостоятелни обекти, за които не е представена декларация-образец за достъп.

СВЪРЗАНИ ТЕМИ:  Ремонт на апартаменти от „Ем Строй Ремонти”

Съгласно Методическите указания по програмата общината отговаря за цялостното техническо и финансово администриране на програмата на своята територия и следва да прецени, чрез избраните изпълнители, най-подходящото решение за всяка сграда с цел подобряване на цялостната й визия.

Местната администрация следва да осъществява текущ  контрол на изпълнението на дейностите по обновяване с цел гарантиране на доброто им качество, вкл. при одобрението на инвестиционния проект и издаване на разрешение за строеж за сградите, както и да поддържа постоянна комуникация и сътрудничество с одобрените сдружения на собствениците. Собствениците трябва да са запознати с всяка стъпка и дейност, които предстоят по техните сгради.

Министър Лиляна Павлова съобщи, че сдруженията на собствениците в страната са над 2000, над 870 са готовите за финансиране сгради, 570 са одобрените сгради с договори към Българската банка за развитие.  По наши изчисления до септември-октомври месец ще достигнем поне до 2000 сгради, които да бъдат финансирани по програмата. От текущите вече има напреднали три сгради, които имат и енергийно и техническо обследване и в момента се избира изпълнител, който да направи проектирането и реалното строителство. Средната стойност на тези сгради при средно 3 входа, 8 етажа и 3 апартамента на етаж варира с всички мерки между 450 000 лв. и 580 000 лв.

снимка : Blagoevgrad.eu

Rate article
Stroitelstvo.eu - портал за строителство, новини, инвестиции, архитектура
Add a comment