Полезни съвети преди асфалтиране

Асфалтирането е един от най-разпространените методи за подобряване на пътната инфраструктура. За да може той да бъде максимално ефективен и устойчив е необходимо да бъде правилно положен. Ето защо решихме да споделим с вас някои полезни съвети преди асфалтиране.

Методи на асфалтиране 

Изискват се технологични познания, опит и професионализъм в тази сфера. Основните методи прилагани при асфалтиране на пътища са: полагане на горещ асфалт и полагане на студен асфалт. Процеса на полагане на горещ асфалт се осъществява чрез употребата на асфалтова смес нагрята до 120 градуса. Този метод е подходящ за асфалтиране на пътища, подложени на сериозно натоварване. От друга страна, студеният асфалт се прилага при асфалтиране на пътища с по-слабо натоварване.

Най-разпространеният метод е горещата настилка, тъй като този метод осигурява надеждна и издръжлива повърхност без деформации. Асфалтът трябва да се полага при сухо време.

Асфалтиране – стъпка по стъпка

Необходимо е първо да се изготви план, по който обекта ще бъде асфалтиран. Обектът се почиства, отстраняват се всички пречки и неизправности, които биха нарушили гладкото преминаване на процеса. След това се пристъпва към подготовка на основата, която ще бъде асфалтирана. Дейностите по подготовка за полагане на асфалт е от ключово значение, независимо дали асфалтирате малки или големи площи, дали асфалтиране на улици, паркинги, алеи и тротоари. Полага се пясъчна възглавница, слой едро трошен камък, последван от слой по-дребен камък, който ще запълни  празнотите и ще уплътни настилката. След, като се положат основните материали се уплътнява с валяк. Следващата стъпка е полагането на горещия асфалт, като първоначално основата се обработва с гореща битумна емулсия, а след това е ред на асфалтовия слой. Като в зависимост от обекта, асфалтовата настилка се полага в няколко слоя. Последният етап при асфалтиране на избраната от вас настилка, завършва с повторно уплътняване, което ще я направи по-здрава и издръжлива на тежестта на превозните средства. Имайте предвид, че технологията подлежи на промяна. Всичко зависи от това какъв вид материал ще се използва в процеса. Например горещият асфалт се полага по съвсем различен начин от студения асфалт. Студеният асфалт обикновено се използва за изкърпване, защото студеното покритие постига необходимата якост чрез компресия. Хубавото на студения асфалт е, че може да се полага при всякакви метеорологични условия.

Как да изберем надеждна фирма за асфалтиране

Ако вие имате нужда от  услуги за асфалтирането на пътища, малки и големи улици, асфалтиране на тротоари и редене на унипаваж, асфалтиране на паркинги, на дворове, на алеи, потърсете фирма с дългогодишен опит, със собствена и надеждна техника, професионализъм, фирма, която спазва сроковете на изпълнение, предлага конкурентни цени за асфалтиране, гарантира качество и има собствен сайт с надеждна информация и координати.Те ще ви дадат полезни съвети преди асфалтиране на избрания участък и ще извършат услугата, от която се нуждаете професионално.

Leave a Comment